Fundacja Mindful NVC to połączenie dwóch koncepcji i trzech pięknych dusz. 

Justyna, Magda i Ewelina -od kilkunastu lat każda z nas we własnym zakresie poszukiwała sposobu na bycie bliżej rzeczy ważnych, na pogłębienie relacji z samą sobą oraz na budowanie prawdziwych, wartościowych relacji. Dziś już wiemy, że sensem życia jest pytanie i szukanie odpowiedzi. Praktyka mindfulness i nvc daje nam poczucie jasności wewnętrznej oraz otwiera na kontakt z drugim człowiekiem.

Misją Fundacji MindfulNVC jest rozwijanie umiejętności tworzenia satysfakcjonujących relacji poprzez wzmacnianie naturalnych ludzkich zasobów - uważności i empatii.

Działania Fundacji skupiają się na inicjowaniu i wspieraniu zmian w budowaniu relacji między ludźmi poprzez rozwój Uważności i Empatii.

Oferujemy kompleksową ofertę warsztatowo- szkoleniową, produktową i narzędziową, która jest podstawą do budowania kultury dialogu w małych i dużych organizacjach.

Nasze produkty i usługi dotyczą nowych sposobów rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, nawiązywania kontaktu ze sobą. Bazujemy na sprawdzonych i uznanych w świecie metodach - Mindfulness i NVC.

Oferta skierowana jest dla profesjonalistów, organizacji oraz osób prywatnych.

W naszych działaniach wykazujemy, że uważność i świadome używanie poszczególnych narzędzi NVC stanowią podstawę do konstruktywnej komunikacji, do budowania relacji i udanych związków, do pełniejszego, świadomego życia.

Naszymi działaniami pragniemy zwrócić uwagę, że porozumienie ponad podziałami jest możliwe, i że jest sposobem na czerpanie satysfakcji z relacji jakie tworzymy z innymi ludźmi